Hoe verseker ek eksponensiële groei in my besigheid?

_______________________________________

Die potensiaal van spesiale aanbiedings wat op die duplikasieproses gebaseer is

Duplikasie is een van die belangrikste beginsels – indien nie dié belangrikste nie – in netwerkbemarking.

Dit beteken dat elk van jou besigheidsvennote in staat moet wees om te kan dupliseer wat jy ookal doen om groei – eksponensiële groei – in jou besigheid te bewerkstellig

Natuurlik beteken dit dat as jy self aanmoedigingspakkette aanbied om jou vennote te help, moet dit aanmoedigings wees wat hulleself sal kan dupliseer om hulle eie vennote te help.

In die verlede het ek ongelukkig pakkette aangebied wat my nuwe vennote eenvoudig nog nie kon dupliseer, of ewenaar nie. Dit het hulle persoonlik gehelp, maar hulle kon nie dieselfde aanbied aan hulle vennote nie.

Maar nou het ek ’n pakket ontwikkel wat wel gedupliseer kan word en wat dit vir nuwe vennote moontlik maak om minstens hulle eie uitgawes gedurende die eerste paar maande in besigheid te kan dek.

Jy kan nou ook so ’n pakket aanbied

Dié pakket is gebaseer op 2 van die 4 inkomstemoontlikhede wat onmiddellik tot nuwe vennote se beskikking is.

Die eerste hiervan is die “beloning vir besigheidsbouers”. Dis ’n minimum van R50 wat enige Sportronvennoot ontvang wanneer hy of sy persoonlik ’n nuwe vennoot registreer.

Die tweede van dié inkomstemoontlikhede is ’n inkomste uit die “duplikasiepoel” wat op die oomblik wissel tussen R100 en R180. (Die grootte van dié poel – en die waarde wat uitbetaal word – word maandeliks bepaal deur die maatskappy se omset in daardie maand plus die aantal vennote wat in die poel moet deel.)

Die gemiddelde poelwaarde per nuwe vennoot oor die afgelope 12 maande was R140, so ek sal dié bedrag gebruik ter illustrasie van hoe my persoonlike pakket my nuwe vennote wat ek self geregistreer het, kan bevoordeel – en hoe jy dieselfde kan doen.

Die vereistes

My persoonlike aanmoedigingspakket vir ’n vinnige wegspring vereis dat jy as ’n nuwe vennoot (wat ek persoonlik geregistreer het) self minstens 10 eie vennote moet registreer in jou eerste twee volle maande as ’n Sportronvennoot.

Dié 10 vennote kan mense wees wat net die produkte wil gebruik vir hulle eie gesondheidsorg – en hopelik sal hulle self genoeg wil doen om ook hulle produkte verniet te kry. Dit beteken hulle sal moet probeer dupliseer wat ek en jy doen, minstens totdat hulle so R300 per maand passief verdien.

Hierdie passiewe inkomste is die 3de van die 4 inkomstemoontlikhede wat tot nuwe vennote se beskikking is – en dis ’n inkomste wat geleidelik groei soos wat die getal vennote (besigheids- en produkvennote) in jou besigheid groei. Wanneer jy ongeveer 30 vennote in jou besigheid het wat elke maand hulle gesondheidsprodukte koop, sal jy ongeveer R300 verdien – elke maand.

Hopelik sal twee of drie van jou eerste 10 self ook ’n eie besigheid wil begin bou. Hoe meer van dié vennote jy het, hoe vinniger gaan die getal produkgebruikers in jou besigheid toeneem. Onthou groei in jou vennote se besigheid beteken groei in jou besigheid!

Hoe gouer hierdie groei in jou besigheid begin gebeur, hoe gouer gaan jy ’n passiewe inkomste verdien wat die maandlikse koste van jou eie produkte permanent sal kan dek – en jou boonop ook ’n groeiende ekstra in die sak sal laat, soos daar elke maand meer en meer nuwe vennote bykom.

Maar om seker te maak die geleidelike groei vind so vinnig as moontlik plaas bied ek ’n addisionele aanmoedigingspakket aan my nuwe vennote aan gebaseer op die duplikasiepoel-waarde van ongeveer R140.

Dit werk so:

As jy persoonlik 10 nuwe vennote registreer in jou eerste twee volle maande as my Sportronvennoot, gee ek vir jou die helfte van wat ek van Sportron af sal ontvang: 10 x R140 = R1400. Jy sal dus persoonlik van my af R700 ontvang.

Dié geld kan oor twee maande versprei word. As jy, byvoorbeeld, in Junie 5 nuwe vennote registreer, kry ek by Sportron 5 x R140 = R700 ’n maand later op 25 Julie.

Van daardie R700 kry jy dus die helfte – op die laaste dag van Julie, mits jy intussen gedurende Juliemaand nog 5 nuwe vennote geregistreer het vir ’n totaal van 10, en mits die eerste 5 almal “aktief” is en dus weer hulle 100 produkpunte gekoop het vir Julie.

Met ander woorde, jy moet aan die einde van Julie 10 “aktiewe” vennote hê om die eerste helfte van my R700-aanbod te ontvang

Om die tweede helfte ’n maand later, aan die einde van Augustus te ontvang, moet al 10 jou vennote weer “aktief” wees, m.a.w.hulle moes weer hulle 100 produkpunte ter waarde van ongeveer R300 vir Augustus gekoop het.

Maar hier is die kruks van die saak: jy sal net 10 lojale, entoesiasties vennote kry wat “aktief” gaan bly as jy gewillig is om dieselfde pakket vir hulle aan te bied.

Hoe jy dit self sal kan doen

Eerstens sal my R700 aan jou, versprei oor twee maande, jou minimum produkkostes vir die twee maande dek. Maar jy sal ook van Sportron af ’n minimum van R500 ontvang, ook versprei oor twee maande vir die 10 mense wat jy persoonlik geregistreer het (minimum R50 elk x 10 = R500)

Dus, op 25 Julie sal jy R250 van Sportron ontvang as jy 5 nuwe vennote in Junie geregistreer het. En op 25 Augustus sal jy nog R250 van Sportron kry vir die orige 5 nuwe vennote wat jy in Julie geregistreer het.

As jy dit kan doen (dus 5 nuwe vennote in Junie en nog 5 in Julie) sal jy van my en van Sportron af, versprei oor twee maande, R1200 ontvang (R700 van my en R500 van Sportron). Dis ’n bedrag van R600 per maand vir jou eerste twee volle maande in besigheid.

Duplikasie sal vir jou baie meer verdien

Maar intussen sal jou 10 vennote (besigheid- en produkvennote) reeds begin het om die duplikasieproses tot hulle eie voordeel toe te pas, d.w.s. as jy vir hulle die pakket aangebied het en hulle ook die R700 van jou af en die minimum R500 van Sportron af wil verdien.

As jy hulle goed opgelei het en jy seker gemaak het hulle verstaan die plan en jy het hulle gehelp om te dupliseer wat jy gedoen het, kan jy vinnig ’n hele klomp geld verdien.

’n Voorbeeld:

As net 3 van jou 10 vennote dit regkry om te doen wat jy gedoen het, dus 10 vennote van hulle eie geregistreer het in hulle eerste twee volle maande, sal dit jou ’n totaal gee van 30 nuwe vennote.

Jy gaan dus uit die duplikasiepoel ongeveer R140 x 30 = R4200 verdien!

Die helfte van dié bedrag (R2100 van die R4200) is nou vir die pakket wat jy aangebied het en waarvan elk van jou drie suksesvolle vennote dus elk R700 gaan ontvang versprei oor twee maande nes in jou geval.

Maar hier is nog beter nuus         

By die R1200 van my en van Sportron af (onthou R700 van my en R500 van Sportron = R1200), sal jy nou ook kan byvoeg die R2100 – helfte van die R4200 nadat jy die persoonlike R700-pakkette uitbetaal het aan elk van jou 3 suksesvolle vennote.

Jou persoonlike inkomste versprei oor twee maande sal dus wees die R700 van my, plus die R500 van Sportron af, plus die helfte van jou duplikasiepoel-inkomste vir 30 nuwe vennote deur jou eie 3 vennote: R2100, soos ek in die vorige paragraaf verduidelik het. Jou totale inkomste versprei oor jou eerste twee volle maande in besigheid is dus R3300 – R1650 per maand.

In enige iemand se boek moet dit ’n verstommende opbrengs op belegging wees: jy het R300  in jou eie gesondheid belê deur vir jouself die wêreld se mees gevorderde gesondheidsprodukte te koop, en ’n maand later het jy ’n 550% opbrengs op daardie belegging!

VERSTOMMEND!

En al wat jy moes doen, was om ’n paar ander mense te help om dieselfde belegging te maak en dieselfde opbrengs op hulle beleggings te kry.

Die syfers gaan natuurlik wissel na gelang van die waarde van die duplikasiepoel in enige gegewe maand.

Jy kan nou ook vir jouself uitwerk watter eksponensiële groei in jou inkomste gaan plaasvind, as 5 in plaas van net 3 van jou nuwe vennote die uitdaging suksesvol aanvaar. Jy sal dan sien hoe 5 x 10 x R140 aansienlik meer is as 3 x 10 x R140.

Nou begin die passiewe inkomste noemenswaardig raak

Die grootste voordeel van die werk wat jy gedoen het, gaan jy nou eers begin ervaar. Selfs met net 3 vennote wat jou uitdaging suksesvol aanvaar het, sal jy nou minstens 40 lojale produkgebruikers en besigheidseienaars in jou span hê. Van daardie oomblik af verdien jy elke maand minsten R400 passief elke maand!

Maar dit sal bepaald nie so bly nie, want elk van die 40 vennote sal waarskynlik ’n eie span wil begin bou, en elkeen sal dieselfde aanmoedingspakket vir duplikasie gebruik.

Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig dat die getal mense in jou besigheid – almal mense wat in hulle eie gesondheid en finansiële toekoms belê – eksponensieel gaan groei.

As daar volgende maand van die 40 net nog 5 ekstra nuwe vennote is wat ook die duplikasie-uitdaging suksesvol aanvaar om in hulle eerste maand 5 nuwe vennote elk te registreer sal jou nuwe totaal aan die einde van daardie maand wees 40 + 25 = 65. Dis almal mense wat in hulle eie gesondheid en finansiële toekoms wil belê.

Net jou passiewe inkomste behoort dan minstens R650 te wees – na net drie volle maande in besigheid! Dit verteenwoordig net jou passiewe inkomste in ag genome ’n 216% opbrengs op jou belegging van R300.

En solank meer en meer mense elke maand die uitdaging aanvaar om te belê in hulle eie gesondheid en finansiële toekoms, sal jou passiewe inkomste elke maand aanhou groei terwyl jou besigheid al groter word.

Om die opbrengs op belegging voorbeeld ’n stap verder te neem: met 65 vennote is jy op die drumpel van jou eerste groot status-verhoging – om Spanbestuurder te word. Wanneer dit gebeur verdien jy ongeveer R1300 passiewe inkomste per maand soos meer strome van passiewe inkomste vir jou beskikbaar raak.

Van daardie oomblik af sal jy elke maand minstens ’n 433% passiewe inkomste opbrengs op jou belegging van R300 hê – ’n opbrengs-persentasie wat elke maand sal groei soos jou besigheid groei omdat jy die duplikasieproses suksesvol deurgevoer het.

Party mense sal argumenteer dat jou beleggings in die eerste twee maande ook deel van die berekenings moet wees. Dis reg so – en dus ook die inkomste wat jy oor die vorige twee maande gegenereer het.

Maar dit produseer ’n selfs beter opbrengssyfer. Met net die 3de maand se passiewe inkomste van R650 in ag geneem, was jou totale verdienste saam met die vorige twee maande se R3300 ’n bedrag van R3950. Jou belegging oor 3 maande was R900. Dit beteken jou opbrengs was 438%.

Daar is geen belegging wat dit kan klop nie. En dis maar net die begin. Teen die tyd dat jy, sê maar, R5000 per maand verdien, is jou opbrengs op jou maandelikse belegging van R300 ’n verstommende 1666%.

So, watter risiko is daar?

Jou grootste risiko is om net gedurende die volgende twee maande tussen R3000 en R4000 se inkomste te verloor (plus al die duisende rande se inkomste in die maande en jare wat volg) omdat jy nie kans sien om maandeliks R300 in jou eie gesondheid te belê nie. 

(Klik hier om meer oor dié belegging te lees)

Selfs al besluit jy jy wil geen geld by Sportron verdien nie, het jy nie R300 per maand in die water gegooi nie. Jy sou met die geld tegnologies gevorderde produkte vir jou eie gebruik gekoop het

So jy het absoluut niks om te verloor nie. Hoe gouer jy begin, hoe meer kan jy wen!

Doen dit nou. Gaan lees die antwoord op die vraag “Hoe kan ek begin?” .

En BEGIN.

________________________________________

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: